Spożywcza armatura procesowa

zawory zwrotne, wzierniki rurowe, wzierniki płaski, zawory probiercze, zawory odpowietrzające, głowice myjące, saturatory, dekantery, aparaty czopowe, płynowskazy, przepływomierze.

Cromo Stal